ANKARA DEVLET KONSERVATUVARLILAR DERNEĞİ
(ADK-DER)
2007

Büyük Önder Atatürk, Cumhuriyet’in kuruluşunun ardından, toplumsal dehasını bir kez daha göstererek Türk Ulusunun kültürel alanda da gelişiminin şart olduğunu belirtmiş, kültür ve sanat alanında birçok yenilik getirmiştir.

Türkiye’de yüksek bir medeniyet seviyesine ulaşılması hedefini yakalayan Atatürk, sanata verdiği önemle modern Türk sanatlarının öncüsü ve mimarı olmuştur.

ADK-DER olarak; özellikle Ulu önder Atatürk’ün “Milletimizin güzel sanatlar sevgisini her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.” sözünden yola çıkarak ülkemiz sanat yaşamını, konser, yarışma vb ile desteklemek ve bir adım daha ileriye götürmek gayreti içerisindeyiz.

Türkiye’nin manevi ve kültürel gelişiminde büyük önemi olan çoksesli müzik, opera, bale, dans, tiyatro vb. faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetlerden her yaştaki sanatseverlerin yararlanmalarını sağlamak, benzeri görsel ve işitsel sanatları değerlendirerek yurtiçinde ve yurtdışında tanıtılmasını, yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini desteklemek amacı ile 2007 yılında bir grup konservatuvar mezunu ve sanata gönül vermiş kişiler tarafından kurulan Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği günümüze kadar pek çok sanatsal ve sosyal etkinlik gerçekleştirmiştir.

BAŞKAN

Fatma Arzu GÜRERK SUGÜNEŞ

BAŞKAN YARDIMCISI

Tayfun BOZOK

GENEL KOORDİNATÖR

Nermin AVŞAR

SEKRETER

Melda SAK

SAYMAN

ŞENZELİTA BAYRAM AYKAKANT

ÜYE

Zeynep ALINIAÇIK ULUTAŞ