5.TÜRK CUMHURİYETLERİ BESTE YARIŞMASI

by

5.TÜRK CUMHURİYETLERİ BESTE YARIŞMASI

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARLILAR DERNEĞİ 5.TÜRK CUMHURİYETLERİ BESTE YARIŞMASI

Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği ve Türksoy Vakfı işbirliği ile 5. Beste Yarışması’nı düzenliyor. Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği’nin 5 senedir başarıyla gerçekleştirdiği bu proje Türkiye’de ve Dünya’da bir ilktir. “Beste Yarışması” buna bağlı olarak “Enstrüman Yarışması” yapılmaktadır. Her iki yarışmadan gelen birincilerin orkestra eşliğinde sanat dünyasına tanıtıldığı konserde aynı zamanda ödül töreni yapılmaktadır.
**Amaç
Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği, Türk Cumhuriyetleri’nin beste dağarcığına katkıda bulunmak için “Orkestra eşlikli Solo Viyolonsel” temalı Türk Cumhuriyetleri Beste Yarışması düzenlemektedir.
**Yapıtlarda Aranacak Özellikler (2018)
1-Yarışmaya gönderilecek eser Solo Viyolonsel ve Orkestrası için olacaktır. (2 nolu maddede kullanılabilecek maksimum enstrümanlar belirtilmiştir.)
2 -Yarışmaya gönderilen yapıtın orkestra kadrosu; 2 Flüt, 2 Obua, 2 Klarnet, 2 Fagot, 4 Korno, 2 Trompet, 3 Trombon, 1 Tuba, Timpani, 2 Perkisyon ve Yaylı Çalgılar grubu için olmalıdır. Besteci gerek duyarsa eser içinde yalnızca 2. flütü küçük flüt (piccolo) ile 2. obuayı korangle ile 2. klarneti de bas klarnet ile 2.fagotu kontrafagot ile değiştirebilir.
(Kullanılabilecek en geniş kadro aşağıda belirtilmiştir)
Yaylılar:
* 1.Keman 12 kişi
* 2.Keman 10 ”
* Viyola 8”
* Viyolonsel 6”
* Kontrabas 4”
* Piyano veya Arp
Nefesli Sazlar:
*Flüt 2 veya 1 Flüt & 1 Piccolo”
*Obua 2 veya 1Obua & 1 Korangle”
*Klarnet 2 veya 1 Klarnet & 1 Bas Klarnet”
*Fagot 2 veya 1 Fagot & 1 Kontrafagot”
*Korno 4”
*Trompet 2”
*Trombon 3”
*Timpani 1”
*Perküsyon 2 ”
3 – Teyp veya elektronik enstrümanlar ve bilgisayar destekli sesler kullanılamaz.
4- Eser yaklaşık olarak en az 10, en fazla 15 dakika olmalıdır.
**Yapıtlarda Aranacak Özellikler
1-2 – Teyp veya elektronik enstrümanlar ve bilgisayar destekli sesler kullanılamaz.
3- Eser yaklaşık olarak en az 10 en fazla 15 dakika olmalıdır.
**Katılma Koşulları
1- Yarışma, yerli yabancı herkese açıktır,
2- Besteci, yarışmaya birden çok eserle katılabilir.
3- Yarışmaya katılan eserin yayımlanmamış ve daha önce seslendirilmemiş olması zorunludur,
4- Besteci, ödül kazanan yapıtların herhangi bir orkestra tarafından seslendirilmesi sırasında, program kitapçığı ve notlarında yapıt adının yanı sıra, yapıtın bestelenme amacı ve kazandığı bu ödülün belirtilmesini sağlamayı kabul eder.
5- Kazanan eserin bestecisi Orkestra Materyallerini hazır bulundurmalıdır.
**Eserlerin Teslimi
1- Yarışmaya gönderilen partisyonlar üzerinde bestecinin kimliğini belirten ad, imza ve benzeri işaretler bulunmayacak, her yapıta besteci tarafından harf ve / veya rakamlardan oluşturulacak beş haneli bir “rumuz” verilecektir.
2- Teslimat zarfı üzerine ve partisyonda birinci sayfanın sağ üst köşesine rumuz yazılacaktır. Yarışmaya birden çok yapıtla katılan besteciler her yapıt için başka bir rumuz kullanacaklardır.
3- Katılımcı besteci, her yapıtı için ayrı ve kapalı, üzerinde yapıtı için kullandığı rumuz ile Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği ibaresi yazılı bir “kimlik zarfı” düzenleyecektir. Standart mektup zarfı ebadındaki bu zarfın üzerinde, başkaca bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. Zarfın içinde yapıtın rumuzu, bestecinin adı soyadı, doğum yeri ve yılı, özgeçmişi, adresi, banka hesap IBAN numarası, telefon ve e-posta adresini içeren bir belge ile bir adet portre fotoğrafı bulunacaktır.
Ayrıca
– “Kimlik zarfı” na , şartnamede belirtilen yarışma koşullarını aynen kabul ettiğini belirten, imzalı ve tarihli bir taahhütname konulacaktır.
– “Kimlik zarfı” kapağı yapıştırılmış olarak, teslimat zarfının içine yerleştirilecektir.
4- Dereceye giremeyen yapıtların kimlik zarfları açılmayacaktır. Sonuçların açıklanmasını izleyen bir ay içinde bu zarflar sahipleri veya temsilcileri tarafından, daha önce Dernekten verilen alındı belgesi ibraz edilerek ve seçilen rumuz belirtilerek geri alınabilir. Bir aylık sürede geri alınmayan katılımcı zarflarından Derneğimiz sorumlu değildir.
5- Katılımcılar, yapıtın bilgisayarla yazılmış VİYOLONSEL ve ORKESTRA partisyonu, A4 ebadında (7 nüsha bilgisayar çıktısı olarak ciltli – spiralli biçimde) ve İNTERNET ORTAMINDA PDF OLARAK; Bilgisayarda dinlenebilir formatta mp 3 veya mp 4 seslendirme kaydını,
6- Ayrıca düzenlenecek olan “ENGİN SANSA 3.VİYOLONSEL YARIŞMASI” nda kullanılmak üzere “VİYOLONSEL PARTİSİ ve VİYOLONSEL&PİYANO” notalarını yarışmacılara yollamak üzere internetten de PDF olarak derneğin e-mail adresine yollayacaktır.
(e- mail: adkder@gmail.com)
7- Yarışmaya katılacak yapıtlar, 10 Mart 2018 Cumartesi günü saat 17:00’den önce PTT, özel kargo, e-mail ya da elden Derneğe ulaşmış veya teslim edilmiş olmalıdır.
Elden teslim edenler aynı zamanda dernek e-mail adresine eseri teslim ettiklerine dair bir bilgi notu yollamalıdırlar.
8- Yarışma için başvuru ücreti her bir beste için İşbankası Güvenevler şubesi 4242-0356736 (IBAN :TR50 0006 4000 0014 2420 3567 36)
“Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği” hesabına 150.- TL. Olarak yatırılması gerekmektedir. (Banka Dekontunun açıklama bölümüne Rumuzunuzu Yazmayı lütfen unutmayın)
9- Yarışmada tek ödül verilecektir. Jürinin kararı sorgulanamaz ve değiştirilemez.
** Ödüller
1- Kazanan eserin bestecisi 5.000,00.-TL (BEŞBİNTÜRKLİRASI) para ödülünün
sahibi olacaktır.
2- Kazanan eser …….. Mayıs 2018 tarihinde ve Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği’nin düzenleyecek olduğu “3. ULUSLARARASI VİYOLONSEL YARIŞMASI (ENGİN SANSA) ” nın kazananı tarafından Şef ………. Yönetiminde ……. Mayıs 2018 tarihinde Cebecideki Eski Konsertvatuvar’ da (Muhsin Ertuğrul Sahnesinde) veya başka bir sahnede seslendirilecektir.
* Şef, Tarih ve Konser Salonu daha sonra yarışmacılara e-mail yoluyla bildirilecektir.
Yapılacak olan konserde aynı zamanda ödül töreni de gerçekleştirilecektir.
** Yarışmaya katılan besteci, yukarıda yazılan bütün hükümleri kabul etmiş sayılır.
**Sonucun Duyurulması
1- Yarışmanın kazananı en geç 24 Mart 2018 tarihinde bestecinin kendisi aranarak ayrıca Facebook’daki Dernek sayfamızdan ve web adresimizden aynı gün açıklanacaktır.
2- Birinciliğe layık eser bulunamadığı takdirde birincilik ödülü verilmeyecektir.
3- Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği Yönetim Kurulu, alacağı kararlarla şartnamenin bazı koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Jüri üyeleri:
Muratbek BEGALIEV Besteci & Kırgız Ulusal Konservatuvar Rektörü
(Kırgızıstan)
Turgay ERDENER Besteci (Türkiye)
Erol ERDİNÇ Orkestra Şefi (Türkiye)
Mustafa ERDOĞAN Besteci & Orkestra Şefi (Türkiye)
Bujor HOINIC Besteci & Orkestra Şefi,Romanya Besteciler
Birliği Üyesi (Romanya)
Rashid KALIMULLIN Besteci & Rusya Besteciler Birliği Başkanı & Tataristan Besteciler Birliği Başkanı & Rusya Halk Sanatçısı & Tataristan Halk Sanatçısı (Tataristan – Rusya)
Balnur KYDYRBEK Besteci, Kazakistan Besteciler Birliği Başkanı
(Kazakistan)
**İsimler Soyadı Sırasına Göre Alfabetik yazılmıştır
BANKA BİLGİLERİ:
(ÖNCE RUMUZ)
ADK-DER
Banka : İşbankası Ankara Güvenevler Şubesi
Şube Kodu : 4242
Hesap No : 356736
(IBAN :TR50 0006 4000 0014 2420 3567 36)