“2.ULUSLARARASI SUNA KAN KEMAN YARIŞMASI”

ÖNEMLİ DUYURU

Dünyamızın içinde bulunduğu Covid 19 salgını sonucu mücbir sebeplerden dolayı yarışmamız bir kez daha ertelenmek zorunda kalınmıştır.

Derneğimizin yıllardır başarıyla gerçekleştirdiği “Beste, Keman/Viyolonsel Yarışması ve Konser” üçlemesinin 2020 yılı programında düzenlenecek olan “Uluslararası 2.Suna KAN Keman Yarışması” 16-19 Mayıs 2021 tarihine ertelenmiştir. Öncelikli hedefimiz yarışmamızı katılımcılarımızın jüri üyelerimiz önünde performans sergileyerek gerçekleştirmektir ancak o günün şartları altında mecbur kalınması halinde katılımcılarımızın değerli jürimizin önünde online olarak performanslarını sağlayabilmeleri de planlanmaktadır. Bu durum yarışmacılarımıza “Ön Eleme” yapıldıktan sonra bildirilecektir. Yarışmacıların gerekirse yarışma günleri Online bağlanabilecekleri sistemin detayları duyurulacak ve kurulum yapabilmeleri amacıyla gerekli yönergeler hassasiyetle paylaşılacaktır.

KATILIM KOŞULLARI

Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği’nin (ADK-DER) düzenlediği “2.Uluslararası Suna KAN Keman Yarışması’na 19 Mayıs 1994 (27 Yaşını Geçmemiş olanlar) tarihine kadar doğmuş olan, herhangi bir konservatuvar, müzik fakültesi, müzik okulu veya eşdeğer bir kurumda eğitim gördüğünü, zorunlu eserleri çalabilen yerli ve yabancı uyruklu öğrenciler ile yurtdışında benzer eğitim kurumlarında öğrenciliklerini sürdüren veya mezun olmuş olan yerli- yabacı herkes katılabileceklerdir.

* Yarışmacılar performanslarını alfabetik sıraya göre (soyadı) sergileyeceklerdir.

* Dileyen kendi eşlikçisi ile de yarışmaya katılabilecektir. (İhtiyaç halinde eşlikçi (ücreti karşılığı) ADK-DER tarafından sağlanacaktır.)

* Ön eleme için, 1 tane Youtube link veya görüntülü kayıt ve yarışmaya katılacak adayların başvuru formlarını en geç 17 Nisan 2021 günü saat 19.00’a kadar aşağıdaki ekler ile ADK-DER Yönetim Kurulu Başkanlığına (e-mail yolu ile adkder@gmail.com) ulaştırmış olmaları gerekmektedir.

* Ön Elemeyi geçen yarışmacılar derneğimizden piyanist istedikleri taktirde çalacakları eserlerin notalarını en geç 3 Mayıs 2021 gününe kadar derneğimize yollamaları gerekmektedir.

* Ulaşım ve Konaklama yarışmacının kendisine aittir.

* Başvurular Banka dekontu ile elektronik posta ile kabul edilecektir. Banka dekontunu ibra etmeyenlerin başvurusu dikkate alınmayacaktır.

 JÜRİ ÜYELERİ

ONURSAL BAŞKAN

Suna KAN (Devlet Sanatçısı)

Jüri Başkanı

Tayfun BOZOK (ADOB Eski Konzertmeister- ADK-DER Başkan Yardımcısı)

Jüri Üyeleri

Pelin HALKACI AKIN (MSGSÜ. DK – BORUSAN FİLARMONİ ORKESTRASI KONZERTMEİSTER)

Reyyan YÜCELEN BAŞARAN (H.Ü. ADK Öğretim Üyesi)

Hande KÜDEN (Berlin Filarmoni Orkestrası Keman Sanatçısı)

Antonio PIROLLI (Orkestra Şefi)

Jülide YALÇIN (CSO 1.Konzertmeister)

YARIŞMADA ÇALINMASI ZORUNLU OLAN ESERLER

Ön Eleme görüntülü kaydının (veya link adresinin) 17 Nisan 2021 tarihine kadar teslim edilmesi zorunludur. (adkder@gmail.com) Yarışmacının istediği herhangi bir eser.

1.AŞAMA: 16 Mayıs 2021

1- J.S. Bach Solo Sonatlar ve Solo partitalardan (Mi Majör partita hariç) biri hızlı biri yavaş iki bölüm (Örneğin: Sol min sonattan Adagio ve Füg veya Adagio ve Presto / La minör sonattan Grave ve Füg veya Grave ve Allegro / Re minör partitadan Allamande ve Courante)

2- N.Paganini Op.1 Caprice,

H.Wieniawski Op.10

Ecole Modern: Etüde Caprice’den bir etüd

Ysaye Op.27 solo sonat No.1: 1. Bölüm, No.2: 1. Veya 4. Bölüm, No.3: Tamamı, No.4: 1. Bölüm, No.6: Tamamı

(Bu eserlerden sadece 1 tanesi)

2.AŞAMA: 17 Mayıs 2021

1- L.v. Beethoven,

J.Brahms, R.Schumann,

Frank, S.Prokofiev,

C.Debussy,

F.Schubert(La Maj. Sonate)

E.Grig, E.Elgar, P.Hindemit,

Gabriel Faure

Karol Szymanowski

(Bu sonatlardan Sadece 1 tanesi Komple)

Zorunlu Eser: C. Saint-Seans Havanaise

3.AŞAMA: 19 Mayıs 2021

1- L.v.Beethoven

J.Sibelius,

P.I.Tchaikovsky,

F.Mendelssohn,

(Bu konçertolardan sadece 1 tanesi komple)
2-Morse Empose (ADK-DER 6. Beste Yarışması’ nda 1.seçilen eser veya 6. Beste Yarışmasında Birinciliğe değer bir eser bulunamaması durumunda ADK-DER yönetiminin belirleyeceği bir Türk eseri yarışmacılara ön eleme sonrası verilecektir.)

ÖDÜLLER:

* Birinciye;

-Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneğinin vereceği 6.000 Türk Lirası),

-2021 – 2022 Konser Sezonu İçerisinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetim Kurulunun uygun gördüğü bir konser haftasında “Orkestra Eşlikli Konser”. (Not: CSO’nın yönetmeliği gereği yarışmacının konser vermesi için yönetim kurulu kararı esas alınacaktır)

-2021 – 2022 veya 2021 – 2022 Konser Sezonu içerisinde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Senfoni  Orkestrası ile Konservatuvar Sanat Kurulunun uygun gördüğü bir konser haftasında  “Orkestra Eşlikli Konser”

-2021 – 2022 Konser Sezonu içerisinde Antalya  Devlet Senfoni Orkestrası ile Yönetim Kurulunun uygun gördüğü bir konser haftasında  “Orkestra Eşlikli Konser”. (2.Uluslararası Suna KAN Keman Yarışması 2.si ile duo çalacaktır)

-2021 – 2022 Konser Sezonu içerisinde Bursa Devlet Senfoni Orkestrası ile Yönetim Kurulunun uygun gördüğü bir konser haftasında “Orkestra Eşlikli Konser”.

-2021 – 2022 Konser Sezonu içerisinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile Yönetim Kurulunun uygun gördüğü bir konser haftasında “Orkestra Eşlikli Konser”

-2021 – 2022 Konser Sezonunda Ankara’da “Erimtan Arkeoloji ve Sanat Merkezi Salı Konserleri” nde   Piyanolu Resital (ADK-DER 6. Beste Yarışmasında 1. Olan eser de seslendirilecektir)

-2021 – 2022 Konser Sezonunda Ankara’da “Mozarthaus Konser ve Sanat Evi” nde   Piyanolu Resital (ADK-DER 6. Beste Yarışmasında 1. Olan eser de seslendirilecektir)

* İkinciye;

-Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneğinin vereceği 4.000 Türk Lirası)

-2021 – 2022 veya 2021- 2022 Konser Sezonu içerisinde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Senfoni  Orkestrası ile Konservatuvar Sanat Kurulunun uygun gördüğü bir konser haftasında  “Orkestra Eşlikli Konser”

-2021 – 2022  Konser Sezonu içerisinde Bursa Devlet Senfoni Orkestrası ile Yönetim Kurulunun uygun gördüğü bir konser haftasında “Orkestra Eşlikli Konser”

-2021 – 2022 Konser Sezonu içerisinde Antalya  Devlet Senfoni Orkestrası ile Yönetim Kurulunun uygun gördüğü bir konser haftasında  “Orkestra Eşlikli Konser”. (2.Uluslararası Suna KAN Keman Yarışması 1.si ile duo çalacaktır)

-2021 – 2022 Konser Sezonunda Ankara’da “Mozarthaus Konser ve Sanat Evi” nde   Piyanolu Resital (ADK-DER 6. Beste Yarışmasında 1. Olan eser de seslendirilecektir)

* Üçüncüye;

– Ankara Devlet Konservatuvarlılar derneğinin vereceği 2.000 Türk Lirası)

-2021 – 2022 veya 2021 – 2022 Konser Sezonu içerisinde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Senfoni  Orkestrası ile Konservatuvar Sanat Kurulunun uygun gördüğü bir konser haftasında  “Orkestra Eşlikli Konser”

-2021 – 2022 Konser Sezonunda Ankara’da “Mozarthaus Konser ve Sanat Evi” nde Piyanolu resital (ADK-DER  6 Beste Yarışmasında 1. Olan eser de seslendirilecektir)

Not: Yarışma sonrası ilk üç dereceye girenler kazandıkları konser  ödülleri için  konser aldıkları yerlerle bir sonraki sezon için en kısa sürede iletişime geçmeleri gerekir.

EKLER:
1-            Kısa özgeçmiş (Word formatında/ yarım sayfa)
2-            Nüfus Cüzdanı fotokopisi (jpeg)
3-            Öğrenci Belgesi
4-            Profilden çekilmiş jpeg formatında foto
5-            ADK-DER İş Bankası Ankara Aşağı Ayrancı Şubesi
6-            4236- 0569151 nolu hesaba    #150,00.-TL (Yüzelli Türk Lirası) yatırdığını gösteren banka dekontu.

ADK-DER Adres                : Kuşkondu Sokak 5/A Çankaya-ANKARA

İrtibat Adresi     : Yücetepe Mahallesi 91 Sokak No: A10 – 65/2
Emekli Subay Evleri 06910 Çankaya – Ankara

Cep        : 0532 736 83 76- 0533 743 13 66