Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği

6.Ulusal Beste Yarışması

Ülkemizde bir çalgı yarışmasıyla ilişkili düzenlenen ilk ve tek beste yarışması olarak ayrıcalıklı ve gelenekselleşmiş bir konuma sahip bulunan beste yarışması, birinci seçilen eserin 2.Suna Kan Uluslararası Keman Yarışması’nın finalinde zorunlu eser olarak çalınması ile sonuçlanmaktadır.

Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği’nin çoksesli Türk müzik dağarcığına orkestra eşlikli keman alanında eser kazandırmak amacıyla düzenlediği ulusal beste yarışmasına kabul edilecek eserlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1) Yarışma ulusal nitelikte olup, yalnızca Türk vatandaşlarına açıktır.

2) Yarışma keman ve orkestra için yazılan eserler alanında yapılacaktır.

3)  Eserlerde kullanılacak orkestranın yapısı aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:

 1. Eserlerde kullanılacak orkestranın en geniş yapısı ikili orkestra düzeninde olacaktır.
 2. Orkestranın tahta üflemeli çalgılar grubunda bestecinin tercihine göre ilgili grupların ikinci partileri değişmeli veya sürekli olarak piccolo flüt, korangle, bas klarinet veya piccolo klarinet, kontrafagot olarak kurgulanabilir.
 3. Orkestrada bakır üflemeli grubu 4 Korno ve 2 Trompet ile sınırlıdır.
 4. Orkestranın yaylı çalgılar grubu en geniş haliyle10 I.Keman, 8 II.Keman, 6 Viyola, 4 Viyolonsel ve 3 Kontrabas sanatçısından oluşacaktır.
 5. Orkestranın vurmalı çalgılar grubu 3 sanatçıdan oluşacaktır.
 6. Eserlerde kullanılacak vurmalı çalgıların temin edilebilirliğine dikkat edilmelidir.
 7. Eserlerde bestecinin tercihine göre Piyano ve Arp ayrı ayrı veya birlikte kullanabilir.

4) Eserlerde dijital çalgılar ve bilgisayar destekli sesler kullanılamaz.

5) Eserler 5 dakikadan az, 10 dakikadan uzun olmamalıdır.

6) Yarışmaya katılan eserin yayımlanmamış ve daha önce seslendirilmemiş olması gerekmektedir.

7) Besteci, ödül kazanan yapıtının herhangi bir orkestra tarafından seslendirilmesi sırasında, program kitapçığı ve notlarında yapıt adının yanı sıra, yapıtın bestelenme amacı ve kazandığı ödülün belirtilmesini sağlamayı kabul eder.

8) Kazanan eserin bestecisi orkestra materyallerini hazır bulundurmalıdır.

9) Adaylar yarışmaya birden fazla eserle katılabilirler.

Eserlerin Teslim Şartları:

1) Yarışmaya gönderilen partisyon ve CD üzerinde bestecinin kimliğini belirten ad, imza ve benzeri işaretler bulunmamalı, her yapıta besteci tarafından harf ve / veya rakamlardan oluşturulacak beş haneli bir “rumuz” verilecektir.

2) Teslimat zarfına, partisyonun birinci sayfa sağ üst köşesine ve CD’nin üzerine yalnızca bu rumuz yazılacaktır. Yarışmaya birden çok yapıtla katılan besteciler her yapıt için başka bir rumuz kullanacaklardır.

3) Aday her yapıtı için ayrı ve kapalı, üzerinde yapıtı için kullandığı rumuz ile Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği ibaresi yazılı bir “kimlik zarfı” düzenleyecektir. Standart mektup zarfı ebadındaki bu zarfın üzerinde, başkaca bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. Zarfın içinde yapıtın rumuzu, bestecinin adı soyadı, doğum yeri ve yılı, özgeçmişi, adresi, banka hesap IBAN numarası, telefon ve e-posta adresini içeren bir belge ile bir adet portre fotoğrafı bulunacaktır. Bununla birlikte aday, kimlik zarfına, şartnamede belirtilen yarışma koşullarını aynen kabul ettiğini belirten, imzalı ve tarihli bir taahhütname konulacak, bu zarfı kapağı yapıştırılmış olarak teslimat zarfının içine yerleştirilecektir.

4) Dereceye giremeyen yapıtların kimlik zarfları açılmayacaktır. Sonuçların açıklanmasını izleyen iki ay içinde bu zarflar sahipleri veya temsilcileri tarafından, daha önce Dernekten verilen alındı belgesi ibraz edilerek ve seçilen rumuz belirtilerek geri alınabilir. İki aylık sürede geri alınmayan katılımcı zarflarından Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği sorumlu değildir.

5) Adaylar eserlerinin ilgili bilgisayar programında yazılan partisyonlarını;

 1. Basılı olarak A4 ebadında; 5 nüsha, ciltli veya spiralli ciltli
 2. Dijital olarak pdf. formatında partisyon ile bilgisayarda dinlenebilecek bir formatta midi seslendirmesini 5 adet CD olarak

her iki şekilde de hazırlayacaklardır.

6) Adaylar, seçildikleri takdirde eserlerinin 2.Suna Kan Keman Yarışması’nda seslendirilmek üzere Piyano eşliğine indirgenmiş eşliğini ve keman partisini materyallerini yarışmacılara yollanmak üzere basılı 1 nüsha veya dijital ortamda pdf. formatında;

 1. Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği İrtibat Ofisi Yücetepe Mahallesi 91 Sokak No: A10 – 65/2 Emekli Subay Evleri 06910 Çankaya – Ankara adresine iadeli taahhütlü posta veya özel kargo ile gönderebilirler.
 2. adkder@gmail.com adresine mail olarak yollayabilirler.
 3. Yukarıda belirtilen irtibat adresine elden teslimat yapabilirler.

 

 • Yarışmaya katılacak eserler, 28 Mart 2020 Cumartesi günü saat 17.00’den önce PTT, özel kargo, e-mail ya da elden Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği’ne ulaştırılmış veya teslim edilmiş olmalıdır.

 

 • Yarışma başvuru ücreti olarak her bir eser için; Türkiye İş Bankası Aşağı Ayrancı Şubesi TR60 0006 4000 0014 2360 5691 51 “Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği” hesabına bağış olarak 150,00. TL. yatırılacaktır. Banka dekontunun açıklama bölümüne sadece Rumuz yazılacaktır.

 

 • Yarışmada tek ödül verilecektir. Jürinin kararı sorgulanamaz ve değiştirilemez.

 

Ödül:

 • Kazanan eserin bestecisi 6.000,00.-TL (Altı Bin Türk lirası) para ödülünün sahibi olacaktır.

 

 • Kazanan eser 28 Nisan 2020 tarihinde ve Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği’nin düzenleyecek olduğu “2.Suna Kan Uluslararası Keman Yarışması’nın finalistleri tarafından orkestra şefi Prof. Burak Tüzün yönetiminde Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası eşliğinde, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Beytepe, Ankara adresinde bulunan Konser Salonu’nda veya Ankara’da başka bir sahnede seslendirilecektir.Yapılacak olan konserde aynı zamanda ödül töreni de gerçekleştirilecektir.Yarışmaya katılan besteci, yukarıda yazılan bütün hükümleri kabul etmiş sayılır.

 

Sonucun Duyurulması:

1- Yarışmanın kazananı 30 Mart 2020 tarihinde besteciye bildirilecek; aynı gün Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği’nin sosyal medya hesapları ile web sayfasında açıklanacaktır.

2- Birinciliğe layık eser bulunamadığı takdirde birincilik ödülü verilmeyecektir.

3- Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği Yönetim Kurulu, alacağı kararlarla şartnamenin bazı koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Jüri Üyeleri:

Prof. Erol Erdinç, Orkestra Şefi
Turgay Erdener, Besteci
Mustafa Erdoğan, Besteci-Orkestra Şefi
Bujor Hoinic Besteci, Orkestra Şefi
Prof. Burak Tüzün, Orkestra Şefi

Banka Bilgileri:
(Rumuz)
ADK-DER
Banka: Türkiye İş Bankası Ankara Aşağı Ayrancı Şubesi
Şube Kodu: 4236 – Hesap No: 569151

IBAN: TR60 0006 4000 0014 2360 5691 51