5. OLAĞAN GENEL KURULU

by

Sayın Üyemiz
Derneğimizin 5.Olağan Genel Kurulu, 13 Ocak 2019 Pazar günü saat 10.30’da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 27 Ocak 2019 Pazar günü saat 10.30 Medicalpark Ankara (Kent Koop Mah. 1868. Sok. No:15 Batıkent – Yenimahalle / Ankara) adresinde aşağıdaki gündem konularını karara bağlamak üzere toplanacaktır.
Bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla,

F.Arzu SUGÜNEŞ
Başkan

GÜNDEM
1 -) Açılış, saygı duruşu,
2- ) Divan Başkanlığı, kâtip üyelerin seçimi,
3- ) Yönetim Kurulu çalışma raporunun görüşülmesi, aklanması
4- ) Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi, aklanması
5- ) Genel Başkan seçimi
6- ) Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi
7- ) Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
8- ) Gelecek yıllar çalışma izlencesine ilişkin önerilerin görüşülmesi,
9- ) Dilek ve Öneriler
10- ) Kapanış