Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği olarak, ülkemiz sanat yaşamına yeni eserler kazandırmak, bestecilerimizi yeni eserler yazmaya teşvik etmek, bestecilerimizin eserlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasını, seslendirilmesini sağlamak amacıyla geleneksel olarak düzenlediğimiz Beste Yarışması şartnamesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur…

Daha çok sanatçımıza ulaşmak adına paylaşmanızı rica ediyoruz.
Tüm adaylara başarılar diliyoruz.

Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği
6.Ulusal Beste Yarışması
ÖNEMLİ DUYURU

Dünyamızın içinde bulunduğu Covid 19 salgını sonucu mücbir sebeplerden dolayı bir kez daha ertelemek zorunda kalınmıştır. Derneğimizin yıllardır başarıyla gerçekleştirdiği “Beste, Keman veya Viyolonsel Yarışması, Konser” üçlemesi 2020 yılında düzenlenecek olan  6.Beste Yarışması “Uluslararası 2.Suna KAN Keman Yarışması” ile beraber planlanmıştı. Ancak Keman Yarışmamızın iki defa  ertelenmesinden dolayı 6.Beste Yarışmasının Jürisi Ve ADK-DER Yönetim Kurulunun Kararıyla “6. Beste Yarışması” nı 

10 EYLÜL 2022 tarihine kadar süresini 3. defa uzatmış bulunmaktayız.

Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği 6. Beste Yarışması’nı düzenliyor. Türkiye de bir ilk olan bu proje; “Beste Yarışması” buna bağlı olarak “Enstrüman Yarışması” ve bu bestenin Enstrüman yarışmasının 1.si tarafından, tecrübeli orkestra sanatçıları eşliğinde yarışmalardan hemen sonra bir Konser ile Dünya prömiyerinin yapılması ile sonuçlanmaktadır.

**Amaç

Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği Türk beste dağarcığına, Yaylı Çalgılar Orkestrası ve Keman Repertuvarı için yeni yapıtlar kazandırmak amacıyla bir ulusal beste yarışması düzenlenmiştir.

**Yapıtlarda Aranacak Özellikler
1-Yarışmaya gönderilecek eser Solo Keman ve Yaylı Çalgılar Orkestrası için olacaktır. (Kısıtlamalı olarak nefesli ve vurma çalgılarda kullanılabilir. 2 nolu maddede kullanılabilecek maksimum enstrümanlar belirtilmiştir.)

2 -Kullanılabilecek orkestranın boyutu Solo Keman, Yaylı Çalgılar Orkestrası, isteğe bağlı olarak Piyano, Arp ve Perküsyon ve nefesli çalgılar;

* (Piyano ve Arp isteğe göre ayrı veya beraber kullanılabilir.)
* (Perküsyon grubu 2 Kişiyi geçmemelidir)
* (1 veya 2 flüt kullanılabilir)
* (1 veya 2 Obua kullanılabilir)
* (1 veya 2 korno kullanılabilir)

(Kullanılabilecek en geniş kadro aşağıda belirtilmiştir)

* 1.Keman 10 kişi
* 2.Keman 8 ”
* Viyola 6 ”
* Viyolonsel 4 ”
* Kontrabas 2 ”

(Zorunlu olmamak şartıyla.)
* Piyano veya Arp 1 kişi
* Flüt 1 veya 2 ”
* Obua1 1 veya 2 ”
* Korno 1 veya 2 ”
* Perküsyon 1 veya 2 ”

3 – Elektronik enstrümanlar ve bilgisayar destekli sesler kullanılamaz.

4- Eser yaklaşık olarak en az 5, en fazla 10 dakika olmalıdır.

**Katılma Koşulları
1- Yarışma, Türk vatandaşı olan herkese açıktır,

2- Besteci, yarışmaya birden çok eserle katılabilir.

3- Yarışmaya katılan eserin yayımlanmamış ve daha önce seslendirilmemiş olması zorunludur,
4- Besteci, ödül kazanan yapıtların herhangi bir orkestra tarafından seslendirilmesi sırasında, program kitapçığı ve notlarında yapıt adının yanı sıra, yapıtın bestelenme amacı ve kazandığı bu ödülün belirtilmesini sağlamayı kabul eder.
5- Kazanan eserin bestecisi Orkestra Materyallerini hazır bulundurmalıdır.

**Eserlerin Teslimi
1- Yarışmaya gönderilen partisyonlar üzerinde bestecinin kimliğini belirten ad, imza ve benzeri işaretler bulunmayacak, her yapıta besteci tarafından harf ve / veya rakamlardan oluşturulacak beş haneli bir “rumuz” verilecektir.

2- Teslimat zarfı üzerine ve partisyonda birinci sayfanın sağ üst köşesine, CD’nin üzerine sadece bu rumuz yazılacaktır. Yarışmaya birden çok yapıtla katılan besteciler her yapıt için başka bir rumuz kullanacaklardır.

3- Katılımcı besteci, her yapıtı için ayrı ve kapalı, üzerinde yapıtı için kullandığı rumuz ile Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği ibaresi yazılı bir “kimlik zarfı” düzenleyecektir. Standart mektup zarfı ebadındaki bu zarfın üzerinde, başkaca bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. Zarfın içinde yapıtın rumuzu, bestecinin adı soyadı, doğum yeri ve yılı, özgeçmişi, adresi, banka hesap IBAN numarası, telefon ve e-posta adresini içeren bir belge ile bir adet portre fotoğrafı bulunacaktır.

Ayrıca 
– “Kimlik zarfı” na, şartnamede belirtilen yarışma koşullarını aynen kabul ettiğini belirten, imzalı ve tarihli bir taahhütname konulacaktır.
– “Kimlik zarfı” kapağı yapıştırılmış olarak, teslimat zarfının içine yerleştirilecektir.

4- Dereceye giremeyen yapıtların kimlik zarfları açılmayacaktır. Sonuçların açıklanmasını izleyen iki ay içinde bu zarflar sahipleri veya temsilcileri tarafından, daha önce Dernekten verilen alındı belgesi ibraz edilerek ve seçilen rumuz belirtilerek geri alınabilir. İki aylık sürede geri alınmayan katılımcı zarflarından Derneğimiz sorumlu değildir.

5- Katılımcılar, yapıtın bilgisayarla yazılmış KEMAN ve YAYLI ÇALGILAR ORKESTRASI partisyonunu, A4 ebadında (5 nüsha bilgisayar çıktısı olarak ciltli – spiralli biçimde) ve İNTERNET ORTAMINDA PDF OLARAK; 5 nüsha CD kopyasıyla ve bilgisayarda dinlenebilir formatta midi seslendirme CD’sini,

6- Ayrıca “2. SUNA KAN Keman Yarışması’nda kullanılmak üzere “KEMAN-PİYANO” notalarını 1 nüsha ve yarışmacılara yollamak üzere (VEYA internetten de PDF olarak)
İrtibat Ofisi : Yücetepe Mahallesi 91 Sokak No : A10 – 65/2 Emekli Subay Evleri 06910 Çankaya – Ankara
adresine iadeli taahhütlü posta veya özel kargo ile de gönderebilirler.
e- mail: adkder@gmail.com
Teslimat elden de yapılabilir.

7- Yarışmaya katılacak yapıtlar, 10 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 17.00’den önce PTT, özel kargo, e-mail ya da elden Derneğe ulaşmış veya teslim edilmiş olmalıdır.

8- Yarışma için başvuru ücreti her bir beste için İşbankası Aşağı Ayrancı Şubesi TR60 0006 4000 0014 2360 5691 51  “Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği” hesabına bağış olarak 150,00.- TL. olarak yatırılması gerekmektedir. (Banka dekontunun açıklama bölümüne sadece Rumuzunuzu yazmayı lütfen unutmayın)

9- Yarışmada tek ödül verilecektir. Jürinin kararı sorgulanamaz ve değiştirilemez.

** Ödüller
1- Kazanan eserin bestecisi 6.000,00.-TL (ALTIBİNTÜRKLİRASI) para ödülünün sahibi olacaktır.

2- Kazanan eser 21 Ekim 2022 tarihinde ve Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği’nin düzenleyecek olduğu “2. SUNA KAN ULUSLARARASI KEMAN YARIŞMASI” nın kazananı tarafından Şef ………..  Yönetiminde **H.Ü. ADK Senfoni orkestrası eşliğinde H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı Beytepe – ANKARA adresinde veya başka bir sahnede seslendirilecektir.

Yapılacak olan konserde aynı zamanda ödül töreni de gerçekleştirilecektir.

** Covid19 salgını nedeniyle Keman Yarışmamızın Şartnamesinde belirtilen esaslara göre yapılacak olan Final Aşaması 6.Beste Yarışması için de geçerli sayılacak ve birinci olan eserin seslendirilmesi buna göre yapılacaktır.

* Yarışmaya katılan besteci, yukarıda yazılan bütün hükümleri kabul etmiş sayılır.

*Sonucun Duyurulması

1- Yarışmanın kazananı 20 Eylül  2022 tarihinde bestecinin kendisi aranarak ayrıca derneğin sosyal medya hesapları ile web sayfasında aynı gün açıklanacaktır.

2- Birinciliğe layık eser bulunamadığı takdirde birincilik ödülü verilmeyecektir.

3- Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği Yönetim Kurulu, alacağı kararlarla şartnamenin bazı koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Jüri üyeleri:
Prof. Erol ERDİNÇ Orkestra Şefi
Turgay ERDENER Besteci
Mustafa ERDOĞAN Besteci-Orkestra Şefi
Bujor HOINIC Besteci-Orkestra Şefi
Burak TÜZÜN (H.Ü. ADK Orkestra Şefi)

BANKA BİLGİLERİ:

(ÖNCE RUMUZ)
ADK-DER
Banka : İşbankası Ankara Aşağı Ayrancı Şubesi
Şube Kodu : 4236 – Hesap No : 569151

IBAN : TR60 0006 4000 0014 2360 5691 51