Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği “7. Beste Yarışması”

Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği

7.Ulusal Beste Yarışması

15 EYLÜL 2024

Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği, “Enstrüman Yarışmasına Yönelik Düzenlenen Beste Yarışması”nın bu sene 7.sini gerçekleştirecektir.

Jürinin 1.ci olarak belirleyeceği eser 15 Ekim 2024’de tarihinde “Ruşen Güneş Adına Düzenlenecek Uluslararası Viyola Yarışması”na katılacak yarışmacılara zorunlu eser olarak verilecektir.

Derneğimizin en temel amacı sanata değer veren kurum, kuruluş ve kişilerin hassasiyetini arttırıp çok sesli müziğe destek sağlamaktır.

ŞARTNAME

 1. Katılım Koşulları
 • Yarışma ulusal nitelikte olup, yalnızca Türk vatandaşlarına açıktır ve herhangi bir yaş sınırı yoktur.
 • Jüri üyeleri ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya katılan eser daha önce yayımlanmamış, seslendirilmemiş ve ödül almamış olmalıdır.
 1. Eserlerde kullanılacak orkestranın yapısı:
 • Eserlerde kullanılacak materyaller, solo viyola ve ikili orkestra düzeninde olmalıdır.
 • Eserlerde dijital çalgılar ve bilgisayar destekli sesler kullanılamaz.
 • Eser süresi en az 5 dakika olmalı, 10 dakikayı geçmemelidir.
 1. Besteci, ödül kazanan yapıtının herhangi bir orkestra tarafından seslendirilmesi durumunda, program kitapçığı ve notlarında yapıt adının yanı sıra, yapıtın bestelenme amacı ve kazandığı ödülün belirtilmesine ilişkin bilgi vermeyi taahhüt eder.
 2. Kazanan eserin bestecisi orkestra materyallerini hazır bulundurmalıdır.
 3. Adaylar yarışmaya birden fazla eserle katılabilirler.
 4. Eserlerin Teslim Şartları:
 • Yarışmaya gönderilen partisyon üzerinde bestecinin kimliğini belirten ad, imza ve benzeri işaretler bulunmamalıdır. Her yapıta besteci tarafından harf ve / veya rakamlardan oluşturulacak beş haneli bir “rumuz” verilecektir.
 • Yarışmaya birden çok yapıtla katılan besteciler her yapıt için başka bir rumuz kullanacaklardır.
 • Eserin hazırlanmış orkestra partisyonu ve ses kaydı adkder@gmail.com  adresine yollanacaktır.
 • E-mailin Konu bölümünde “7. Beste Yarışması ve Rumuz” belirtilecektir.
 • Yarışmaya katılacak eserlerin 09 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 24.00’den önce adkder@gmail.com adresine ulaştırmış olması gerekmektedir.
 • Birinci seçilen eser bestecisi tarafından “Ruşen GÜNEŞ Uluslararası Viyola Yarışması”nda seslendirilmek üzere Piyano ve Viyola’ya indirgenmiş materyallerini dijital ortamda (PDF formatında) en geç 16 Eylül 2024 tarihinde adkder@gmail.com adresine gönderecektir.
 • Viyola Yarışmasına katılan ve finale kalan tüm yarışmacılar birinci seçilen eseri orkestra eşliğinde seslendireceklerdir.
 1. Yarışma başvuru ücreti olarak her bir eser için; Türkiye İş Bankası Aşağı Ayrancı Şubesi TR60 0006 4000 0014 2360 5691 51 “Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği” hesabına bağış olarak 500,00. TL. yatırılacaktır. Banka dekontunun açıklama bölümüne sadece rumuz yazılacaktır.

ÖDÜL

Yarışmada tek ödül verilecektir. Jürinin kararı sorgulanamaz ve değiştirilemez.

 • Kazanan eserin bestecisi 15.000,00.-TL (Onbeş Bin Türk lirası) para ödülünün sahibi olacaktır.
 • Kazanan eser 15 Ekim 2024 tarihinde ve Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği’nin düzenleyecek olduğu “Ruşen Güneş Anısına Uluslararası Viyola Yarışması”nın finalistleri tarafından orkestra şefi Prof. Burak Tüzün yönetiminde Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası eşliğinde, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Beytepe, Ankara adresinde bulunan Konser Salonu’nda veya Ankara’da başka bir sahnede seslendirilecektir.
 • Konser ve ödül töreni aynı gece gerçekleştirilecektir.

Yarışmaya katılan besteci, yukarıda yazılan bütün hükümleri kabul etmiş sayılır.

Sonucun Duyurulması:

 • Yarışmanın kazananı 14 Eylül 2024 tarihinde besteciye bildirilecek; aynı gün Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği’nin sosyal medya hesapları ile web sayfasında açıklanacaktır.
 • Birinciliğe layık eser bulunamadığı takdirde birincilik ödülü verilmeyecektir.
 • Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği Yönetim Kurulu, alacağı kararlarla şartnamenin bazı koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Jüri Üyeleri:

Hatıra Ahmedli CAFER-Besteci

Turgay ERDENER-Besteci

Mustafa ERDOĞAN-Besteci-Orkestra Şefi

Bujor HOINIC-Besteci-Orkestra Şefi

Onur ÖZMEN-Besteci

Banka Bilgileri:

(Rumuz)

ADK-DER

Banka: Türkiye İş Bankası Ankara Aşağı Ayrancı Şubesi

Şube Kodu: 4236 – Hesap No: 569151

IBAN: TR60 0006 4000 0014 2360 5691 51